Prasa jest efektywna

Reklama w prasie może mieć charakter zarówno informacyjny jak i wizerunkowy.
Prasa w kampanii reklamowej może być użyta jako medium wiodące, kiedy przekaz reklamowy jest złożony i wymaga wiarygodnego źródła.
Jest skutecznym elementem w media-mixie np. razem z telewizją i radiem w kampaniach promocyjnych jak i wizerunkowych.

Reklama w prasie może mieć doskonałe otoczenie tematyczne. Prasa jest nośnikiem, w którym reklama najczęściej funkcjonuje samodzielnie (nie w bloku reklamowym).
Wyniki wielu analiz i badań dowodzą, że kampanie reklamowe zaplanowane z udziałem magazynów i prasy w media-mixie znacząco wpływały na wyższy poziom zwrotu na inwestycje reklamowe (ROI).
Zwiększone wydatki w prasie podniosły efektywność promocji sprzedaży tak samo dobrze, jak reklama telewizyjna.

Źródło: Badanie "Quantifying the sales impact of Magazine Advertising"

pobierz plik PDF [173 KB] drukuj artykuł poprzedni następny