Prasa dociera precyzyjnie
Wraz z nasyceniem rynku wzrasta zapotrzebowanie na strategie osobowościowe, które wymagają precyzyjnego dotarcia do wybranej grupy docelowej. W przypadku produktów, które nie są adresowane do masowego odbiorcy - zdecydowanie lepiej korzystać z mediów drukowanych.

Ogromna różnorodność tytułów na rynku prasy umożliwia precyzyjne wręcz docieranie do grup docelowych danych produktów. Badania czytelnictwa PBC i badania konsumenckie TGI (również ankiety redakcyjne) dostarczają wiedzy o socjodemografii, stylach życia, statusie, zainteresowaniach czytelników, zachowaniach konsumenckich. Dzięki nim reklamodawcy mogą niezwykle precyzyjnie określać grupy docelowe swoich produktów oraz kontrolować dotarcie do tych grup.

Bogactwo tematyczne prasy sprzyja targetowaniu i docieraniu nawet do bardzo niszowych grup odbiorców. Reklamując się w mediach drukowanych można uniknąć generowania niepotrzebnych kontaktów z odbiorcami, którzy nie stanowią grupy potencjalnych konsumentów. Korzystanie z telewizji w przypadku wąsko zdefiniowanej grupy odbiorców jest nieefektywne.

Często prasa jest jedynym medium, które efektywnie buduje zasięg np. luksusowe kosmetyki reklamowane są prawie wyłącznie w magazynach z wyższej półki. Magazyny specjalistyczne i hobbystyczne - np. budowlane, architektoniczne, wnętrzarskie, podróżnicze - są jedyną skuteczną platformą komunikacji z odbiorcami specjalistycznych reklam. Zaangażowanie odbiorcy rośnie wraz ze stopniem specjalizacji pisma - w "magazynach zainteresowań" reklamy są czytane równie starannie jak artykuły redakcyjne.

Ważną cechą prasy jest możliwość przeprowadzenia kampanii o selektywnym zasięgu: działań przebiegających tylko w wybranych regionach lub w danych miastach, np. poprzez prasę regionalną, wrzutki do pism w wybranych regionach, lub sekcje w piśmie w części nakładu. Również wyprodukowanie reklamy prasowej jest często znacznie szybsze niż przygotowanie spotu TV.

pobierz plik PDF [173 KB] drukuj artykuł poprzedni następny