Prasa pogłębia przekaz
Reklama w prasie pobudza i zachęca odbiorców do działania - poprzez poinformowanie o istnieniu produktu na rynku, podjęcie decyzji, zmianę ich opinii, aż po dokonanie zakupu.

Reklama w mediach drukowanych generuje pogłębiony komunikat. Poprzez szczegółowe idee, pomysły i tre¶ć reklamy odbiorca może dowiedzieć się więcej o produkcie.
Reklama w prasie może zawierać te elementy, które w TV nie zostały ujęte, b±dĽ celowo nie zostały zaakcentowane.
Zwi±zek między reklam± a produktem czy mark± jest bardzo istotny. Reklama TV niesie niebezpieczeństwo, że wrażenia, emocje konsumenta przysłoni± zamierzony przekaz reklamowy. S± typy reklam, które powoduj± znużenie lub irytację, bowiem zwykle koncentruj± się na tych samych elementach np. reklamy proszków do prania. Również pojawiaj±ce się w reklamach telewizyjnych gwiazdy, osoby znane w różnym stopniu mog± wpływać na odbiór reklamy. Reklamy prasowe mog± zatem ¶wiadomie zawierać inne formy wyrazu i koncentrować uwagę na innych elementach.

Reklama w prasie wzmacnia, modyfikuje wizerunek, rozszerza przekaz i rozpowszechnia go. Odbiorca jako widz rejestruje przekaz telewizyjny, ale jako czytelnik może szczegółowiej i dłużej wczytać się w przekaz reklamowy. Dochodzimy zatem do bardzo istotnej kwestii jak± jest czas.

pobierz plik PDF [173 KB] drukuj artykuł poprzedni następny